TRES+ KUTNÁ HORA 2015 - výstava TRES+ v prostoru Spolkového domu

TRES+ KUTNÁ HORA 2015 - výstava TRES+ v prostoru Spolkového domu